อายุของสุนัข เมื่อเทียบกับคน

1:ดาบม่งกะลาฟิต พิชิตกุ้งบังตอ:
@Eaaaw ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือปล่าวนะครับ ถ้าเทียบอายุสุนัข 12 ปี กับคน 80 ปี หารแล้วจะได้ค่า 6.7 มา เมื่อคนไปทำงาน 8 ขั่วโมงคูณ 6.7 ก็เป็น 53 ชั่วโมงของสุนัข ก็คงประมาณ 2 -3 วันเค้าแหละ มิน่ากลับมาบ้านดี้ด้าเชียว 😄
2:เบคอนวิปครีม:
อายุของสุนัข เมื่อเทียบกับคน_2
อายุคน = 16ln(อายุสุนัข)+31
– อายุสุนัข 1 ปี เมื่อเทียบกับอายุคน เท่ากับ 16ln(1)+ 31 = 31 ปี
– อายุสุนัข 6 ปี เมื่อเทียบกับอายุคน เท่ากับ 16ln(6) + 31 = 59.67 หรือประมาณ 60 ปี
อายุขัยเฉลี่ยของสุนัขอยู่ที่ 12 ปี ดังนั้น เมื่อเทียบกับอายุคนเท่ากับ 16ln(12)+31 = 70.76 หรือ 71 ปี /GOmoqQFmiF

-->