ซิ ลิ โคน ยา แนว ไม้

1:Kris Kant:
ใช้ไม้ฝาเฌอร่า และใช้กาวซิลิโคนยาแนวตามขอบ ตามรอยต่อของไม้ ก็พอจะสามารถรับมือกับน้ำท่วมได้
2:hellofriday31:
ส่วนประตูที่ใช้เข้า-ออกนั้น ใช้แผ่นหินอ่อน + อคลิริก + ไม้ กั้นสูงขึ้นไป(กว่าครึ่งประตู) แล้วใช้กาวซิลิโคนยาแนวขอบ เวลาเข้า-ออก ก็ปีนเอา

-->