ต่อ เติม รั้ว บ้าน ให้ สูง ขึ้น

1:ยุงแยม🦟:
(6) มองไม่เห็นใครเลย น่าจะมืดด้วย อีกอย่างประตูรั้วเป็นเหล็กสูงมาก สูงจนถึงขอบหลังคาที่ต่อเติมออกมา แล้วถ้าเปิดรั้วเสียงมันจะดังมาก แต่ตอนที่ได้ยินไม่มีเสียงรั้วเลย ถ้าโจรจะเข้ามาคงต้องปืนรั้วกั้นตรงศาล พอปิดประตูบ้านเสร็จก็รีบขึ้นบ้าน เล่าให้แม่กับพ่อฟัง เราไปร้องไห้ไป

-->